Άδειες λειτουργίας

HomeΆδειες λειτουργίας

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώροι όπου παρέχονται ιατρικές υπηρεσίες, χώροι εκπαίδευσης κλπ, χρειάζονται άδεια λειτουργίας.

Η άδεια δίδεται σε δύο στάδια :

Στο πρώτο στάδιο δίδεται μία προέγκριση, με την οποία ο χώρος μπορεί να λειτουργήσει

Στο δεύτερο στάδιο κατατίθενται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, και δίδεται η τελική άδεια λειτουργίας.

Μεταξύ των απαραίτητων κατά περίπτωση δικαιολογητικών είναι και τα εκδιδόμενα από μηχανικό, όπως κάτοψη και τομή του χώρου, διάγραμμα ροής, βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης, βεβαίωση πυροσβεστικής κλπ.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την έκδοση άδειας λειτουργίας καταστημάτων

Διεκπεραιώνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος ολόκληρη την διαδικασία συλλέγοντας και συμπληρώνοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συντάσσοντας μελέτες και σχεδιαγράμματα και διεκπεραιώνοντας τις διαδικασίες στις απαραίτητες υπηρεσίες (Υπηρεσία Δόμησης, Δήμος, Υγειονομικό, Πυροσβεστική).