Έκδοση οικοδομικών αδειών

Για να γίνει οποιαδήποτε κατασκευή, απαιτείται η έκδοση αδείας. Αυτή μπορεί να είναι άδεια δόμησης, μικρής κλίμακας ή 48ωρη.

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

Με τους Ν. 3843/10, 4014/11 και 4178/13 δόθηκε η ευκαιρία στους ιδιοκτήτες ακινήτων με αυθαιρεσίες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες των ιδιοκτησιών τους

Κατασκευές κτιρίων

Η κατασκευή κάθε έργου βασίζεται στην άρτια μελέτη,<br> την επισταμένη επίβλεψη και στα εξειδικευμένα<br> συνεργαζόμενα συνεργεία.

ΠΕΑ (Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης)

Σε κάθε μεταβιβαζόμενο ή μισθούμενο ακίνητο απαιτείται κατάταξη του σε ενεργειακή κατηγορία, μέσω του ΠΕΑ

Τοπογραφικά

Εκπονούνται τοπογραφικά με συντεταγμένες ΕΓΣΑ, απαραίτητα για μεταβιβάσεις ακινήτων, νόμους αυθαιρέτων, τοποθετήσεις οικοπέδων κλπ

Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις ακινήτων

Απαιτείται βεβαίωση μηχανικού για όλα τα ακίνητα για τα οποία θα συνταχθεί δικαιοπραξία εν ζωή, στην οποία επισυνάπτεται

Εξοικονομώ κατ' οίκον

Το αναμενόμενο κρατικό πρόγραμμα θα δίνει επιδότηση και άτοκο δάνειο για την ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου.

Άδειες λειτουργίας (καταστημάτων, ιατρείων κλπ)

Για καταστήματα υγειονομικού ελέγχου, απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας

Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

Θα είναι ένας φάκελος, όπου θα περιλαμβάνεται<br> σειρά εγγράφων και στοιχείων για κάθε κτίριο της χώρας.<br> Αναμένεται η ψήφιση του νόμου που θα το θεσμοθετεί

Ανακαινίσεις κτιρίων - Διακοσμήσεις

Γίνονται ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων και διακοσμήσεις σε σπίτια και καταστήματα, είτε λόγω φθορών, είτε για ανανέωση του χώρου.