Εξοικονομώ κατ’ οίκον

HomeΥπηρεσιεςΕξοικονομώ κατ’ οίκον

Το πρόγραμμα “εξοικονομώ κατ’ οίκον” αφορά την επιδότηση των ιδιοκτητών κατοικιών ώστε να προβούν σε ενεργειακές παρεμβάσεις στα ακίνητά τους που θα βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση και έτσι θα μειωθεί το ενεργειακό κόστος .

Το πρόγραμμα ήταν και παλαιότερα σε ισχύ, και έτσι έχουν ήδη επιδοτηθεί οι πρώτοι δικαιούχοι.

Αναμένεται άμεσα να ενεργοποιηθεί το νέο πρόγραμμαεξοικονομώ κατ’ οίκον “ .

Η υποβολή των αιτήσεων για την ένταξη στο νέο πρόγραμμα θα γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση  δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας με μέγιστο τις 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Επιπλέον, καλύπτονται από το Πρόγραμμα :

Tο κόστος, που απαιτείται για τη διενέργεια δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων.

H αμοιβή του συμβούλου έργου.

Ενδεικτικές κατηγορίες  επιλέξιμων παρεμβάσεων :

αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης

τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου

αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης

Οι  δικαιούχοι, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες :

Ατομικό εισόδημα έως 10.000 ή οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ : επιχορήγηση 60%.

. Ατομικό εισόδημα από 10.001 – 15.000 ευρώ ή οικογενειακό από 20.001 – 25.000 ευρώ : επιχορήγηση 50%.

Ατομικό εισόδημα από 15.001 – 20.000 ευρώ ή οικογενειακό από 25.001 – 30.000 ευρώ : επιχορήγηση 40%.

Ατομικό εισόδημα από 20.001 – 25.000 ευρώ ή οικογενειακό από 30.001 – 35.000 ευρώ : επιχορήγηση 35%.

Ατομικό εισόδημα από 25.001 – 30.000 ευρώ και οικογενειακό από 35.001 – 40.000 ευρώ : επιχορήγηση 30%.

Ατομικό εισόδημα από 30.001 – 35.000 ευρώ και οικογενειακό από 40.001 – 45.000 ευρώ : επιχορήγηση 25%.

Επιπλέον δίνεται 5% για κάθε παιδί, και μέχρι δύο παιδιά.
Για τις κατηγορίες 1 – 6 , η υπόλοιπη μετά την επιδότηση δαπάνη, θα μπορεί να καλυφθεί με άτοκο τραπεζικό δάνειο.

Ατομικό εισόδημα από 35.001 – 40.000 ευρώ ή οικογενειακό από 45.001 – 50.000 ευρώ :δεν δικαιούνται επιδότηση, αλλά μπορούν να πάρουν άτοκο τραπεζικό δάνειο.

Με την ενεργοποίηση του Προγράμματος θα ορισθούν και οι λεπτομέρειες για την υλοποίησή του.

Το γραφείο μας έχει ασχοληθεί με το προηγούμενο πρόγραμμα του “εξοικονομώ κατ’ οίκον”, και όταν θα ισχύσει το νέο πρόγραμμα θα αναλαμβάνουμε να κάνουμε όλη την απαραίτητη διαδικασία (πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, καθορισμός των απαραίτητων εργασιών, έκδοση αδείας, επίβλεψη εργασιών κλπ) υπεύθυνα και γρήγορα.