Κατασκευές κτιρίων

HomeΥπηρεσιεςΚατασκευές κτιρίων

Η κατασκευή ενός κτιρίου είναι μία διαδικασία που αρχικά φαίνεται πολύπλοκη, αλλά η τεχνογνωσία και η εμπειρία του συντονιστή του έργου μπορεί να την κάνει πιο απλή.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα στάδια κατασκευής ενός συμβατικού κτιρίου
1. Έκδοση άδειας δόμησης. Πριν την έναρξη της κατασκευής, η άδεια θεωρείται στο αστυνομικό τμήμα. Επίσης γίνονται οι

σχετικές αιτήσεις ώστε η οικοδομή να συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης και να αποκτήσει εργοταξιακό ρεύμα.

2. Χάραξη εκσκαφής. Ενημέρωση αρχαιολογικής υπηρεσίας, ώστε να παρακολουθήσει την εκσκαφή. Μελέτη διαχείρισης αποβλήτων της εκσκαφής. Γενική εκσκαφή και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής.

3. Διάστρωση μπετόν καθαριότητας. Χάραξη υποστυλωμάτων, τοιχίων, θεμελίων και συνδετήριων δοκών ή όποιας θεμελίωσης προβλέπει η στατική μελέτη.

4. Κατασκευή σκελετού με τοποθέτηση θερμομόνωσης. Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού. Κατασκευή θεμελιακής γείωσης.

5. Ηλεκτρονική αίτηση και πρώτος έλεγχος οικοδομής από κληρωθέντα ελεγκτή δόμησης.

6. Σκυροδέτηση και απομάκρυνση ξυλοτύπων.

7. Υγρομόνωση των τοιχίων εάν υπάρχει υπόγειο (τσιμεντοειδές και αυγουλιέρα ή άλλη μέθοδος, όπως προβλέπεται από τη μελέτη).

8. Επιχώσεις των θεμελίων και του γύρω σκάμματος της εκσκαφής, με σκύρα στην τελική στρώση.

9Τοποθέτηση των σωληνώσεων αποχέτευσης του κάτω επιπέδου.

10. Διάστρωση γκρο μπετόν πάνω σε νάιλον και θερμομόνωση, με προσθήκη στεγανωτικού σκυροδέματος

11. Κατασκευή ξυλοτύπων, τοποθέτηση θερμομόνωσης, τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού, σκυροδέτηση, απομάκρυνση ξυλοτύπων, για κάθε κατασκευαστική φάση του φέροντος οργανισμού, μέχρι την ολοκλήρωσή του. Κατά την κατασκευή του φέροντος οργανισμού η ηλεκτρολόγος και ο υδραυλικός τοποθετούν αναμονές ή αφήνουν χώρους διέλευσης των σχετικών εγκαταστάσεων. Επίσης, αναλόγως της μελέτης, κατασκευάζονται σκάλες, στηθαία, εμφανή μπετά, τοιχία αντιστήριξης και τοποθετούνται σκοτίες, νεροσταλάτκες κλπ.

12. Τοιχοποιϊες εσωτερικές δρομικές και εξωτερικές διπλές δρομικές με τοποθέτηση θερμομόνωσης. Οι τοιχοποιϊες ενισχύονται με οπλισμένα σενάζια και πρέκια. Επίσης φύλλα θερμομονωτικά τοποθετούνται και σε όλα τα απαραίτητα σημεία ώστε να μην δημιουργηθούν θερμογέφυρες. Κτίσιμο στοιχείων καμινάδων.

13. Ηλεκτρολογικά πρώτη φάση : Σκάψιμο και τοποθέτηση κουτιών βάσης, πίνακα και σωληνώσεων.

14. Υδραυλικά πρώτη φάση : Τοποθέτηση δικτύου αποχέτευσης λημμάτων και ομβρίων και τοποθέτηση βάσεων πινάκων ύδρευσης.

15. Κουφώματα πρώτη φάση : Τοποθέτηση γαλβανισμένων ψευτοκασσών στα εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου και τοποθέτηση ξύλινων ψευτοκασσών στα εσωτερικά κουφώματα και στα εξωτερικά ξύλινα κουφώματα. Τοποθέτηση θυρών ασανσέρ, αν υπάρχει.

16. Επιχρίσματα. Τοποθέτηση πλέγματος στα σημεία ένωσης διαφορετικών υλικών και σε θέσεις μεγάλων σκαψιμάτων. Κατασκευή οδηγών και τριών φάσεων επιχρισμάτων : πεταχτά – λασπώματα – μάρμαρα. Πριν την τρίτη φάση των επιχρισμάτων τοποθετούνται μαρμαροποδίες στα παράθυρα και στα στηθαία, καθώς και πιθανές σκοτίες. Συνίσταται η κατασκευή τσιμεντοκονίας αντί επιχρίσματος σε λουτρά, και σημεία ευπαθή σε υγρασία.

17. Ηλεκτρολογικά δεύτερη φάση : Τοποθέτηση καλωδίων, κλείσιμο κουπών και ένωση ηλεκτρικών πινάκων. Σύνδεση παροχών από κολωνάκι  σε πισίνες

18. Υδραυλικά δεύτερη φάση : Τοποθέτηση δικτύου ύδρευσης στο πάτωμα μέχρι τους πίνακες. Σύνδεση παροχής σε δίκτυο ύδρευσης

19. Θέρμανση πρώτη φάση : Τοπθέτηση μονοσωλήνιου δικτύου θέρμανσης στο πάτωμα ή σωληνώσεων ενδοδαπέδιας θέρμανσης, αναλόγως της μελέτης.

20. Τοποθέτηση μαρμαροποδιών σε μπαλκονόπορτες και εξωτερικές πόρτες.

21. Διάστρωση κατάλληλου κονιάματος για τη δημιουργία ρύσεων στου εξωτερικούς χώρους και για τη δημιουργία της τελικής στάθμης στους εσωτερικούς χώρους, αναλόγως του υλικού που θα στρωθούν τα δάπεδα.

22. Κατασκευή μονώσεων σε δώματα, pilotis, εσοχές κλπ, (υγρομόνωση και θερμομόνωση) βάσει μελέτης.

23. Κατασκευή στέγης, εφ’ όσον προβλέπεται από τη μελέτη, είτε επί κεκλιμένης πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος είτε με αυτοφερόμενο ξύλινο σκελετό.

24. Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε εξώστες, δώματα κλπ.

25. Κατασκευή δαπέδων, με πλακάκια ή μάρμαρα ή ξύλινο παρκέ, αναλόγως μελέτης.

26. Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων, εξωτερικών θυρών ασφαλείας και εσωτερικών κουφωμάτων.

27. Επένδυση τοίχων λουτρών.

28. Αποπεράτωση εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης : Σύνδεση ηλιακού θερμοσίφωνα, τοποθέτηση ειδών υγιεινής και μπαταριών, σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης ή βόθρο.

29. Αποπεράτωση θέρμανσης-κλιματισμού : Κατασκευή κλασικού λεβητοστασίου ή τοποθέτηση αντλίας θερμότητας, αναλόγως μελέτης. Κατασκευή γραμμών αυτονομίας. Τοποθέτηση θερμαντικών και κλιματισιτικ΄νω σωμάτων αναλόγως μελέτης. Δοκιμαστική λειτουργία εγκατάστασης.

30. Τοποθέτηση τζακιού, εάν προβλέπεται.

31. Τοποθέτηση ντουλαπιών και πάγκων κουζίνας, νεροχύτη και σύνδεση ηλεκτιρκών συσκευών κουζίνας.

32. Τοποθέτηση ντουλαπών υπνοδωματίου.

33. Αποπεράτωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης : Διακόπτες, πρίζες, φωτιστικά σώματα.

34. Εργασίες σε περιβάλλοντα χώρο : περιτοίχιση, κικγλιδώματα, πόρτες εισόδου, φωτισμός, διάδρομοι προσπέλασης, χώροι στάθμεσης, υδραυλική εγκατάσταση ποτίσματος, διαμόρφωση τελικής στάθμης με κηπευτικό χώμα κλπ βάσει μελετών της αδείας.

35. Χρωματισμοί εσωτερικοί και εξωτερικοί αναλόγως μελέτης.

36. Ηλετρονική αίτηση και τελικός έλεγχος οικοδομής από κληρωθέντα ελεγκτή δόμησης.

37. Έκδοση τελικού πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, βεβαίωσης ηλεκτρολόγου και υδραυλικού.

38. Θεώρηση της άδειας δόμησης στην πολεοδομία για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ κλπ).

 

Σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής γίνονται προμετρήσεις και επιμετρήσεις των εργασιών για τον ακριβή προσδιορισμό του κόστους.

Σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για αποφυγή ατυχημάτων. Συνίσταται ο ιδιοκτήτης να ασφαλίζει το έργο σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης.

Σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής πρέπει να γίνεται φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση της πορείας του έργου.

Σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής συντάσσονται περιοδικές καταστάσεις απασχόλησης προσωπικού που υποβάλλονται στο αρμόδιο ΙΚΑ και ο ιδιοκτήτης πληρώνει τις σχετικές εισφορές. Στο τέλος του έργου κλείνει την καρτέλα της οικοδομής στο ΙΚΑ.

Φυσικά το κάθε έργο έχει τις ιδιομορφίες του και απαιτείται κάθε φορά προσαρμογή της κατασκευής στις ιδιαιτερότητες του έργου. Έτσι πχ ένα οικόπεδο με πολύ μεγάλη κλίση εδάφους, απαιτεί πριν από κάθε κατασκευή στο κυρίως κτίριο εργασίες στον περιβάλλονται χώρο με τοιχία αντιστήριξης και διαμορφώσεις.

 

Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει την κατασκευή οικοδομικών έργων :

  • Υλοποιώντας τις εγκεκριμένες μελέτες της άδειας δόμησης.
  • Χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα υλικά υψηλής ποιότητας.
  • Προσαρμόζοντας την κατασκευή στις οικονομικές δυνατότητες του ιδιοκτήτη.
  • Συντονίζοντας αξιόπιστα εξειδικευμένα συνεργεία.
  • Τηρώντας τους προκαθορισμένους χρόνους παράδοσης του έργου.