Κατάλογος όλων των έργων

Από το 1980 που ιδρύθηκε το γραφείο μας, έχουν μελετηθεί και κατασκευασθεί 641 μονοκατοικίες, 83 πολυκατοικίες, 72 συγκροτήματα κατοικιών καθώς και κάποια δημόσια και επαγγελματικά κτίρια. Παρουσιάζεται ένας κατάλογος όλων αυτών των έργων

Επιλεγμένα έργα

Παρουσιάζονται φωτογραφίες και πληροφορίες ενδεικτικά για κάποια επιλεγμένα κτίρια (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών, δημόσια και επαγγελματικά κτίρια) καθώς και κάποια κτίρια που βρίσκονται υπό κατασκευή.