Έκδοση οικοδομικών αδειών

HomeΥπηρεσιεςΈκδοση οικοδομικών αδειών

Για να γίνει οποιαδήποτε κατασκευή, απαιτείται η έκδοση αδείας. Ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της κατασκευής, αυτή μπορεί να είναι :

Άδεια δόμησης

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Απλή έγγραφη ενημέρωση της υπηρεσίας δόμησης 48 ώρες πριν την εκτέλεση των έργων (48ωρη άδεια)

1.Άδεια δόμησης απαιτείται για την εκτέλεση εργασιών δόμησης όπως :

Ανέγερση εκ νέου, προσθήκη, επισκευή ή αποπεράτωση κτιρίων

Κατεδάφιση κατασκευών

Διαμορφώσεις οικοπέδων

Κατασκευή πισίνας (μεγέθους που δεν καλύπτεται από την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας)

Αλλαγή χρήσης κτιρίων κλπ

Απαιτούνται, κατά περίπτωση, διάφορα δικαιολογητικά και εγκρίσεις.

Επίσης απαιτούνται οι σχετικές μελέτες, όπως τοπογραφικό αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου κλπ.

Από την αρμόδια  υπηρεσία δόμησης εκδίδεται αρχικά έγκριση δόμησης, και στη συνέχεια η άδεια δόμησης.

2.Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας απαιτείται για ειδικές απλές περιπτώσεις κατασκευών και χορηγείται σε νομίμως υφιστάμενα ή τακτοποιημένα κτίρια.
Ενδεικτικά αναφέρουμε :

Αντλητικές εγκαταστάσεις

Ανελκυστήρας ΑΜΕΑ

Πέργκολες

Εσωτερικές διαρρυθμίσεις

Τοποθέτηση θερμοπρόσοψης

Αποθήκη 15 τμ σε καλλιεργούμενα αγροκτήματα

Ηλιακά και φωτοβολταϊκά συστήματα

Αντικατάσταση υαλοπετασμάτων

Γεωτρήσεις

Απλές επισκευές κτιρίων με χρήση ικριωμάτων

Μικρές πισίνες ειδικής κατασκευής

Φυτεμένα δώματα

Επισκευή ή αντικατάσταση στέγης

Περιτοιχίσεις

Επένδυση όψεων

Απαιτούνται, κατά περίπτωση, διάφορα δικαιολογητικά, εγκρίσεις και μελέτες. Η έγκριση δίδεται από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης.

3. Για πολύ απλές ενέργειες απαιτείται απλά έγγραφη ενημέρωση στην υπηρεσία δόμησης και στο οικείο αστυνομικό τμήμα 48 ώρες πριν από την εκτέλεση των έργων.
Ενδεικτικά, εργασίες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι :

Μικρή έκτασης εσωτερικές επισκευές

Επισκευές δαπέδων

Επισκευή στέγης χωρίς χρήση ικριωμάτων

Τοποθέτηση κλιματιστικών

Χρωματισμοί

Αντικατάσταση κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα

Μικρές διαμορφώσεις εδάφους

Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα

Απαιτούνται, κατά περίπτωση διάφορα δικαιολογητικά. Η έγκριση δίδεται από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει αρχικά την άρτια εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών και κατόπιν την έκδοση όλων των ως άνω οικοδομικών αδειών. Επίσης αναλαμβάνει την επίβλεψη των οικοδομικών εργασιών μέχρι της αποπεράτωσης του έργου.